Προσετέθειν ενότητα

Διάφορες ανακοινώσεις που πρέπει να προσέχουμε κατά καιρούς !!
Post Reply
User avatar
nivarios
Site Admin
Posts: 28
Joined: Wed Apr 05, 2017 8:15 pm

Προσετέθειν ενότητα

Post by nivarios » Fri Nov 10, 2017 9:14 am

Κατόπιν ωρι-μουσκέψεως και προς τέρψειν του φιλογράφοντος κοινού, νέα ενότης προσετέθειν.

Νέα μέλη

Οπερ τα νέα μελη γραφουν για να συστηθούν καθόσον δε μιλάμε με αγώστους ! :lol:

makfrag
Posts: 24
Joined: Sun Nov 05, 2017 5:42 pm

Re: Προσετέθειν ενότητα

Post by makfrag » Sat Nov 11, 2017 10:20 am

Εύγε νέε μου και εις ανώτερα!! :lol:

Post Reply